FAKTA

Stress er et begreb uden entydig definition eller diagnose

Blandt forskere og andre fagfolk er der ikke enighed om en entydig definitionen af stress, men ifølge international stress-litteratur arbejdes der især ud fra tre definitioner:

1. Stress defineret som en tilstand i individet – for eksempel anspændthed, irritabilitet, uvished, ængstelse eller ophidselse.

2. Stress defineret som forhold i omgivelserne – for eksempel høje krav, tidspres, trusler, tab eller fare.

3. Stress defineret som relationen mellem forhold i omgivelserne og individet. Typisk taler man om, at kravene fra omgivelserne overstiger individets ressourcer.

Kilde: Videnscenter for Arbejdsmiljø

 

STRESS I TAL

» Ca. 430.000 danskere – svarende til 10 – 12 % har stort set symptomer på alvorlig stress hver dag.

» Op mod hver fjerde sygemelding i Danmark skyldes stress. Det svarer til 35.000 sygemeldte danskere hver dag.

» Mellem 250.000 – 300.000 danskere lider alvorligt af stress.

» Hvert år dør 1.400 som følge af arbejdsrelateret stress.» Stress koster Danmark 14 milliarder kroner om året i form af sygedage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsnet.

» Stress betyder en million fraværsdage

» 30.000 hospitalsindlæggelser

» En halv million henvendelser i almen praksis hvert år i Danmark

» 3.000 førtidspensioner

» I følge WHO bliver stress en af de væsentligste kilder til sygdom i 2020.