Mindfulness er en anerkendt og meget virksom måde at arbejde med forskellige faktorer i vores liv, som påvirker os negativt. Mindfulness frisætter ressourcer og giver en dybere ro og kontakt til dig selv – som den du er.

Derved bliver du i stand til at være mere autentisk tilstede som dig selv og risikoen for at du “mister” dig selv og bliver stresset eller angst, reduceres betydeligt gennem mindfulness træning.

Gennem en øget bevidsthed om vejrtrækning og gennem meditation virker mindfulness stress reducerende. Desuden er det en virksom metode i smertebehandling og sygdom og ikke mindst i forbindelse med depression.

Mindfulness hænger meget fint sammen med psykoterapi – det er to veje ind til accepten af at “være den du er – hvor du er” – først dér finder forandringen sted.

Det giver plads til, at der bliver mere af dig!