Eksistentielle kriser bliver de fleste mennesker ramt af på et eller andet tidspunkt i deres liv. Det hører med til det at være menneske.

Hvad udløser eksistentielle kriser?

Der kan være mange årsager, men ofte er det pludselige og store ændringer i vores liv, som kan have så voldsom virkning på os, at vi mister tillid til verdenen og til os selv. Det kan være:

  • dødsfald
  • skilsmisse
  • alvorlig sygdom
  • fyring
  • flytning
  • at blive forældre
  • andre store omvæltninger i øvrigt
Fælles for de ovennævnte årsager er, at de virker som svigt – vi føler os på én eller anden måde svigtet af tilværelsen og bliver usikre og bange.
Denne følelse kan også indtræffe selvom det, der sker for os faktisk er godt – objektivt set, er det jo forbundet med alt muligt positivt at blive forældre. Så meget desto sværere, når omverdenen møder os med forventninger, som vi slet ikke er klar til at honorere.